Top
 

Algemeen

Maatwerk Autisme is een stichting zonder winstoogmerk die in 2012 opgericht is.

Luchtballon
Bij Maatwerk Autisme houden we de persoon met autisme in de lucht. Hij/zij moet zichtbaar blijven in deze maatschappij en niet uitsluitend tussen de vier muren van zijn eigen woning verblijven omdat er geen plaats voor hen is of omdat men contact vermijdt uit angst voor spanning of stress. Bij Maatwerk gaat het erom dat de persoon met autisme de juiste hoeveelheid belasting ervaart om nog te kunnen functioneren (‘in de lucht te blijven’). Dit gaat over alle leefgebieden heen: sociale contacten, werk, opleiding, huishouden, administratie, financiën, persoonlijke verzorging. Het spanningsniveau van de persoon moet zo stabiel mogelijk en zo laag mogelijk zijn. Als er rust is in het hoofd is er weer ruimte om verder te ontwikkelen.

Missie
Jongeren en volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum (ASS) en/of een normale tot hoge intelligentie, hebben recht op persoonlijke ondersteuning op alle levensgebieden waar dat noodzakelijk wordt geacht. Deze ondersteuning wordt geboden door in de eerste plaats aan te sluiten op de vraag/behoefte van mediënten. De opgebouwde kennis en deskundigheid op het gebied van begeleiding bij werken, leven en wonen van mensen met ASS en een normale tot hoge intelligentie wordt uitgedragen naar andere organisaties die met dezelfde mensen te maken hebben. De mediënt voelt zich verbonden met de samenleving en ervaart dat hij/zij zinvol bezig is.

Visie
Elke mediënt ervaart zijn of haar leven als zinvol en voelt zich onderdeel van de maatschappij. Hij of zij heeft perspectieven op de toekomst en kent zijn of haar mogelijkheden, talenten en grenzen

Structuur
Maatwerk Autisme kent voor het dagelijkse bestuur een directie, die verantwoordelijkheid aflegt aan een uit drie leden bestaande Raad van Toezicht.

Maatwerk Autisme Maasluis ballon logo