Maatwerk Autisme

sociale contacten
werk
opleiding
huishouden
administratie
financiën
persoonlijke verzorging
Maatwerk Autisme is een stichting voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid. Ook hoogbegaafden of personen met angstproblematiek kunnen meeprofiteren van de veilige en rustige
omgeving van Maatwerk Autisme.

We bieden maatwerk veelal individueel op het gebied van:
Het Logo van Maatwerk Autisme verbeeldt een metafoor en wil de persoon met autisme in de lucht houden.
Hij/zij moet zichtbaar blijven in deze maatschappij en niet tussen vier muren van zijn of haar eigen woning blijven omdat er geen plaats voor hen is of omdat men vermijdt uit angst voor spanning of stress.

Bij maatwerk Autisme gaat het er om dat de persoon met autisme de juiste hoeveelheid belasting ervaart om nog te kunnen functioneren.
(‘in de lucht blijven’). Dit gaat over alle leefgebieden heen:

Maatwerk In Autisme

Het spanningsniveau van de persoon moet zo stabiel mogelijk en zo laag mogelijk zijn.
Als er rust is in het hoofd is er weer ruimte om verder te ontwikkelen.
Maatwerk in Dagbesteding
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl
arbeidsmatige dagbesteding
creatieve dagbesteding  
educatieve dagbesteding
begeleiding bij cursussen
begeleiding aan schooluitvallers
ambulante begeleiding bij het deelnemen aan de maatschappij
ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen
begeleiding op de werkplek
voorlichting over autisme voor familie
voorlichting over autisme voor scholen en werkgevers

Meer informatie?
Download de brochure.

Copyright © 2018, Maatwerk Autisme Alle rechten voorbehouden. info@maatwerkautisme.nl